Versland Selection. Dagverse groenten van topkwaliteit

Nederlands

Versland

Direct contact

Tuinbouwbedrijf A. Baatje

Bladgewasteler voor Versland Selection

Bedrijfsnaam:Tuinbouwbedrijf A. Baatje
Locatie(s):Monster, Nederland
Teelt: Rucola
Veldsla
Areaal:9 hectare (glas)

“Markt vroeg om jaarrond Milieukeur veldsla”

Aalt Baatje had dertig jaar geleden nooit gedacht dat hij anno 2015 veldsla zou telen.

Destijds was hij nog veel te druk met zijn grondverzetbedrijf, dat van twee man naar ruim dertig medewerkers uitgroeide. Toch komt er onder Baatje’s enthousiaste leiding vandaag de dag Milieukeur veldsla uit de door hem gehuurde kassen in het Westland.

Veldsla-teelt al snel een succes

Baatje heeft altijd graag iets naast zijn reguliere bedrijf gedaan.

“Bovendien zijn mijn zonen intussen in het grondverzetbedrijf komen werken en wil ik dat zij hun eigen koers kunnen varen. Daarom ben ik op een gegeven moment radijs en veldsla gaan telen in gehuurde kassen. Toen de radijsmarkt slecht werd, ben ik in 1992 helemaal overgestapt op de teelt van veldsla in kassen. Dat bleek al gauw een succes. Nederlandse supermarkten willen jaarrond veldsla kunnen aanbieden, maar dan wel van een gecertificeerde teelt. In de afgelopen jaren is mijn teelt dan ook gegroeid van vijf naar tien hectare.”

“Milieukeur geeft mij een pluspunt ten opzichte van de concurrentie.”

“Twee jaar geleden ben ik samen met mijn handelspartner Versland gaan onderzoeken of we Milieukeur konden halen”, vertelt Baatje.

“Zij waren namelijk via groentesnijderij Hessing door Jumbo supermarkten gevraagd om een leverancier die het jaar rond veldsla met Milieukeur zou kunnen leveren. Er bestond in Nederland nog geen teler van veldsla uit de kas met Milieukeur. Na overleg met SMK en certificerende instelling CGD besloot ik om op te gaan voor Milieukeur. Dat is gelukt en ik ben daar trots op en blij mee.”

Veel registreren

Het certificeren viel Baatje aanvankelijk niet mee. “In het begin dacht ik wel eens: ‘waar ben ik aan begonnen?’ Maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe gemakkelijker het wordt.

Je moet gewoon veel registreren, en verstandig omgaan met bestrijdingsmiddelen, energie- en waterverbruik en meststoffen. Daarbij heb ik ook advies gevraagd aan mijn toeleveranciers. Die weten vaak heel goed wat er nodig is om aan bepaalde eisen te voldoen. Zo heb ik nu een geheel fosfaatvrije meststoffenmix die uitstekend voldoet. Verder is het voor mij niet enorm ingewikkeld: we hebben hier geen belichting, en stoken doen we ook niet veel. Zolang we het in de winter maar vorstvrij houden is het voldoende. Daardoor is het gewas ook behoorlijk hard en hebben we nauwelijks bestrijdingsmiddelen nodig.”

Goede toekomst

Baatje vindt het Milieukeurcertificaat een belangrijke toevoeging aan zijn bedrijfsvoering.

“Je merkt dat consumenten steeds bewuster willen eten en met Milieukeur kun je aantonen dat je duurzamer produceert. Het certificaat geeft je een pluspunt ten opzichte van je concurrenten. Bovendien wil ik voorbereid zijn op de toekomst. Omdat duurzaamheid nu eenmaal een belangrijke trend is, kan ik me voorstellen dat telen met minder milieubelasting op den duur voor iedereen verplicht wordt. En dan ben ik daar liever vast klaar voor. Ik geloof in een goede toekomst voor mijn veldsla. Het is een gemaksgroente waar veel vraag naar is. En voor een goed, schoon en gecontroleerd product blijft er altijd markt. Dat is mijn overtuiging.”

Bron: SMK.nl

Bekijk het Milieukeur certificaat van Aalt Baatje

Video ‘Oorsprong: Jumbo Veldsla’