Versland Selection. Dagverse groenten van topkwaliteit

Nederlands

Versland

Direct contact

Een zwaar maar succesvol jaar

Nu het Nederlandse vollegronds seizoen ten einde is, en het in de kassen ook langzaam gaat, is het tijd om terug én vooruit te kijken.

Terugblik 2016 - Het was wederom een seizoen met extremen.
Oost Brabant en vooral Limburg hebben letterlijk zwaar weer te verduren gehad. Diverse stormen met enorme hoeveelheden regen in Juni hebben bij enkele telers behoorlijke schade aangericht. Directe schade van de buien zelf, en vaak nog een vervolgschade van te traag reagerende waterschappen.

Ook het Westland is afgelopen zomer niet gespaard gebleven. De extreme hitte eind mei heeft een forse productie daling veroorzaakt. Een heuse windhoos heeft in juni voor behoorlijk wat glasschade en overstromingen gezorgd. Helaas deelde moeder natuur nog een dreun uit en kwam er een weersverschijnsel voorbij wat we in Nederland gelukkig nog niet eerder hadden meegemaakt. Op 23 juni trok er een supercel, met hagelstenen zo groot als tennisballen het oosten van Brabant en de kop van Limburg binnen. Gevolg was een miljoenenschade en enorm veel gedupeerden.

De teeltgebieden in het noorden en midden van het land zijn redelijk gespaard gebleven. De verwachting was dat de prijzen hierdoor zouden stijgen, deze zijn echter redelijk stabiel gebleven, ondanks dat er veel producten gesneuveld zijn.

Import in winterseizoen - Soepele overgang en goede kwaliteit
De overgang van het Nederlandse naar het importseizoen hebben we intussen grotendeels gehad, en deze is verlopen zonder noemenswaardige problemen. De aanvoer van onze buitenlandse leveranciers ligt op peil en de kwaliteit is goed te noemen.

Toekomst - Houd rekening met meer weerextremen en innovatie
Het ziet er naar uit dat we in de toekomst meer met dit soort omstandigheden te maken gaan krijgen. Een samenwerking tussen het rijk, de waterschappen en telers is gewenst om zo goed mogelijk maatregelen te treffen. Vooruitkijkend op seizoen 2017, verwachten we geen grote verschuivingen wat betreft teelt en areaal. Wel zijn er binnen de groep Versland telers weer enkele mooie kleinschalige initiatieven die we nauwlettend gaan volgen.

Ramon Scheepers - kwaliteitsmanager en teeltbegeleider