Versland Selection. Dagverse groenten van topkwaliteit

Nederlands

Versland

Direct contact? Bel 0174-287715

Certificering

GlobalGAP (voorheen EurepGAP)

GAP staat voor Good Agricultural Practice, oftewel Goede Agrarische Productie.

Een groep grote Europese supermarktketens, samenwerkend in EUREP (Euro Retailer Produce), heeft in 1999 voorschriften opgesteld waaraan telers van primaire producten, zoals fruit, groenten, aardappelen en snijbloemen alsmede producenten van uitgangsmateriaal zich zouden moeten houden. De voorschriften staan bekend als de GlobalGAP-normen.

BRC

De British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol dat Britse retailers gebruiken en eisen omvat waaraan leveranciers moeten voldoen.

De BRC-certificering vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP wordt toegepast en de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem zijn opgenomen (Goede Hygiëne Praktijk vereisten).Een leverancier kan op twee niveaus de BRC-technical standard invullen: de BRC Foundation Level (basiseisen) en de BRC Higher Level (aanvullende eisen). Daarnaast wordt een aantal Recommendations on good practice (aanbevelingen) gegeven. Met een BRC-certificaat voldoet een producent in principe in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen.

Bekijk ons BRC certificaat

HACCP

HACCP is een methode die bedrijven moeten toepassen om de veiligheid van de voedingsproducten te waarborgen.

Deze methode steunt op twee belangrijke pijlers: het analyseren van de gevaren (HA = Hazard Analysis) en het bepalen van de punten in het productieproces waar deze gevaren effectief worden gecontroleerd (Critical Control Points). Kortom: HACCP is een preventief systeem. Door de gezondheidsrisico’s in de bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

RIK

RIK is een afkorting voor Reglement Interne Kwaliteitscontrole.

Dit is opgesteld door het KCB en PD om te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving ten aanzien van kwaliteitscontrole van groenten en fruit. RIK is tevens opgezet om ervoor te zorgen dat bedrijven die aan RIK voldoen, minder controles krijgen en op deze manier voor hun inspanningen worden beloond. De RIK-deelnemers moeten wel voldoen aan bepaalde EU-voorschriften voor de kwaliteitszorg en tevens garanties bieden voor de productkwaliteit.

QS (Qualität und Sicherheit)

QS staat voor: Qualität und Sicherheit fur Lebensmittel vom Erzeuger bis zum Verbraucher.

Het QS-systeem is na de BSE-affaire door de Duitse levensmiddelenindustrie opgezet als tegenhanger van GlobalGAP. Het is in eerste instantie een certificeringssysteem voor vlees en vleeswaren om de consument kwaliteit en zekerheid over de herkomst van het vlees te verschaffen. Begin 2004 hebben enkele Duitse grootwinkelbedrijven het QS-systeem doorgetrokken naar groente en fruit.

Milieukeur

Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt.

Het staat voor productie waarbij onder andere weinig gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Bij de teelt van groente en fruit worden alleen gewasbeschermingsmiddelen toegestaan, die het milieu zo min mogelijk belasten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. Ze bevatten verplichte eisen voor dierenwelzijn en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren.