Versland Selection. Dagverse groenten van topkwaliteit

Nederlands

Versland

Direct contact

Certificering

GlobalGAP (voorheen EurepGAP)

GAP staat voor Good Agricultural Practice, oftewel Goede Agrarische Productie.

Een groep grote Europese supermarktketens, samenwerkend in EUREP (Euro Retailer Produce), heeft in 1999 voorschriften opgesteld waaraan telers van primaire producten, zoals fruit, groenten, aardappelen en snijbloemen alsmede producenten van uitgangsmateriaal zich zouden moeten houden. De voorschriften staan bekend als de GlobalGAP-normen. Al onze telers zijn minimaal Global G.A.P. gecertificeerd.

Bekijk ons GlobalGAP certificaat

BRC

De British Retail Consortium (BRC) is een inspectieprotocol dat Britse retailers gebruiken en eisen omvat waaraan leveranciers moeten voldoen.

De BRC-certificering vereist dat een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP wordt toegepast en de omgeving, product, proces en personeel in dit systeem zijn opgenomen (Goede Hygiëne Praktijk vereisten).Een leverancier kan op twee niveaus de BRC-technical standard invullen: de BRC Foundation Level (basiseisen) en de BRC Higher Level (aanvullende eisen). Daarnaast wordt een aantal Recommendations on good practice (aanbevelingen) gegeven. Met een BRC-certificaat voldoet een producent in principe in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen.

Bekijk ons BRC certificaat

RIK

RIK is een afkorting voor Reglement Interne Kwaliteitscontrole.

Dit is opgesteld door het KCB en PD om te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving ten aanzien van kwaliteitscontrole van groenten en fruit. RIK is tevens opgezet om ervoor te zorgen dat bedrijven die aan RIK voldoen, minder controles krijgen en op deze manier voor hun inspanningen worden beloond. De RIK-deelnemers moeten wel voldoen aan bepaalde EU-voorschriften voor de kwaliteitszorg en tevens garanties bieden voor de productkwaliteit.

Bekijk ons RIK certificaat

QS (Qualität und Sicherheit)

QS staat voor: Qualität und Sicherheit fur Lebensmittel vom Erzeuger bis zum Verbraucher.

Het QS-systeem is na de BSE-affaire door de Duitse levensmiddelenindustrie opgezet als tegenhanger van GlobalGAP. Het is in eerste instantie een certificeringssysteem voor vlees en vleeswaren om de consument kwaliteit en zekerheid over de herkomst van het vlees te verschaffen. Begin 2004 hebben enkele Duitse grootwinkelbedrijven het QS-systeem doorgetrokken naar groente en fruit.

Bekijk ons QS certificaat

Planetproof

Planetproof is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt.

Het staat voor productie waarbij onder andere weinig gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Bij de teelt van groente en fruit worden alleen gewasbeschermingsmiddelen toegestaan, die het milieu zo min mogelijk belasten. De criteria van Planetproof hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. Ze bevatten verplichte eisen voor dierenwelzijn en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren.

Bekijk ons Planetproof certificaat

SKAL / BIO

Biologische landbouw is een vorm van land- en tuinbouw die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten en dierenwelzijn.

Biologische landbouw ontstond in de 20ste eeuw als reactie op de industrialisatie van de voedselvoorziening. De biologische landbouw gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dieren krijgen meer ruimte en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen. Er zijn verschillende biologische keurmerken die dit controleren. In Nederland worden deze controles sinds 1987 uitgevoerd door stichting SKAL.

Bekijk ons SKAL / BIO certificaat