Versland Selection. Dagverse groenten van topkwaliteit

Nederlands

Versland

Direct contact

Milieu & Omgeving

Duurzaamheid

Versland Selection wil een gezond en kwalitatief goed groenteproduct in de markt zetten. Met afnemers en leveranciers, waar we dagelijks contact mee hebben, werken we aan een duurzame productie.

Versland Selection werkt uitsluitend met Global GAP-gecertificeerde telers. Tevens loopt er bij de teeltbedrijven een programma voor de borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Deze arbeidsmodule GRASP (Global GAP Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling op het Global GAP-certificaat.

Versland Selection doet aan recycling van spoelwater. Bij het wassen van de veldsla wordt het gebruikte water opgevangen, schoongemaakt en hergebruikt voor het spoelen van radijs. Dit geeft een flinke besparing op het waterverbruik.

Bekijk al onze certificaten

Residucontroles

Versland Selection is aangesloten bij Food Compass, die onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd, residuonderzoek uitvoert.

Aan de hand van een monitoringsprogramma worden met behulp van recente residu-uitslagen bedrijven geselecteerd om monsters te nemen. Hiermee vindt de controle op eventuele overschrijding van de residunorm plaats. Om een veilig product te waarborgen, heeft Versland Selection zelf een plan voor het nemen van monsters opgesteld. Op basis van een steekproef worden de monsters bij ons bedrijf en onze toeleveranciers genomen. Maandelijks vindt een analyse van alle groenten plaats. Groen Agro Control, een gecertificeerd laboratorium, voert de analyses uit. Afwijkingen worden direct naar de leverancier teruggekoppeld. De residuresultaten zijn nu nog alleen op te vragen; op termijn kunnen producenten en afnemers deze met een inlogcode bekijken op de website.

Voedselveiligheid

Consumenten zoeken steeds meer naar zekerheid aangaande de voedselveiligheid.

Alle bedrijfsprocessen binnen Versland Selection alsmede de bedrijfsprocessen van toeleveranciers voldoen aan hoge certificeringseisen. Alle groenteproducten in het assortiment van Versland Selection zijn van teler tot afnemer te traceren. Jaarlijks nemen we 300 tot 400 productanalyses, een bovenwettelijk aantal. Alles is er op gericht om een te hoog MRL-cijfer te voorkomen. We starten al met pre-analyses op het teeltbedrijf om te weten hoe het ervoor staat.

Om de voedselveiligheid te borgen is Versland Selection lid van Food Compass, die onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd, residuonderzoek uitvoert. Daarnaast hebben we een zeer nauwe samenwerking met Groen Agro Control, die ons op de hoogte houdt van de veranderingen in de wettelijke regels.

Accreditatie Groen Agro Control

Certificeringen

De telers van Versland Selection zijn Global GAP gecertificeerd.

Bovendien zijn alle werkprocessen binnen ons bedrijf gewaarborgd door strenge normen en kwaliteitscertificeringen. We zijn BRC Higher Level, HACCP, QS en RIK gecertificeerd. Momenteel werken aan de certificering voor Milieukeur.

Een kopie van deze certificaten kunt u hier downloaden.

Bekijk al onze certificaten